Gemeente
Amsterdam

De Stem van Zuid

Wat is een stadsdeelcommissie?

De stadsdeelcommissie adviseert het dagelijks bestuur van stadsdeel Zuid en het bestuur van de stad over de toekomst van het stadsdeel, de inrichting van het stadsdeel en de uitvoering van werkzaamheden. Dit doet de commissie namens hun buurtgenoten.

Als er in het stadsdeel of in jouw buurt zaken spelen die je graag deelt met de politiek, is de stadsdeelcommissie het eerste aanspreekpunt. De stadsdeelcommissie praat over zaken die van belang zijn voor stadsdeel Zuid. De commissie geeft adviezen aan het dagelijks bestuur van stadsdeel Zuid of het college van B&W.

De stadsdeelcommissie vergadert twee keer per maand. Een keer per maand op het stadsdeelkantoor samen met het dagelijks bestuur, en een keer per maand een gebiedsgerichte vergadering voor elk van de drie gebieden (Oud-Zuid, De Pijp/Rivierenbuurt en Buitenveldert/Zuidas). De vergaderingen zijn openbaar toegankelijk. Kijk voor meer informatie op: https://zuid.notubiz.nl/

Wie vertegenwoordigen mijn buurt?

De stadsdeelcommissieleden weten goed wat er speelt in stadsdeel Zuid. Heb je vragen over de inspraak of wil je een suggestie delen? Dan kun je een van de commissieleden aanspreken of een voorstel indienen voor een initiatief in Zuid.


De stadsdeelcommissie Zuid bestaat uit 15 leden, verdeeld over 3 gebieden. De volgende personen maken er deel van uit:


Com­mis­sie­lid Con­tact­ge­ge­vens
Buitenveldert, Zuidas
Arend van Vuren
GroenLinks
agvanvuren@gmail.com
Buitenveldert, Zuidas
Angelo Verhoeven
D66
angelo.verhoeven@hotmail.com
Buitenveldert, Zuidas
Keren Hirsch
PvdA
kerenhirsch@hotmail.com
Buitenveldert, Zuidas
Kune Burgers
VVD
k.burgers@vvdamsterdam.nl
Oud-Zuid
Marius Drissen
GroenLinks
drissenmarius@gmail.com
Oud-Zuid
Els Weijers
D66
els.weijers@kpnmail.nl
Oud-Zuid
Marjan van Marle
VVD
mpvanmarle@gmail.com
Oud-Zuid
Lucas van Grinsven
GroenLinks
l.grinsven@amsterdam.nl
Oud-Zuid
Wiek Kleijne
PvdA
w.kleijne@gmail.com
Pijp, Rivierenbuurt
Fem Korsten
GroenLinks
fem.korsten@gmail.com
Pijp, Rivierenbuurt
Erik Schmit
D66
erik_schmit@hotmail.com
Pijp, Rivierenbuurt
Alexander Doijer
D66
a.doijer@d66amsterdamzuid.nl
Pijp, Rivierenbuurt
Gianni Pollarini
VVD
gianni.pollarini@gmail.com
Pijp, Rivierenbuurt
Ercan Çolak
PvdA
ercancolak88@gmail.com
Pijp, Rivierenbuurt
Sam Altena
GroenLinks

Agenda

Een keer per maand bespreekt de stadsdeelcommissie het bewonersvoorstel met de meeste stemmen. Welk voorstel dit is, wordt op de peildatum om 16:00 uur vastgesteld.

22 mei 2019

Peildatum

5 juni 2019

Vergadering

19 juni 2019

Peildatum

3 juli 2019

Vergadering


Wist je dat?

“Iedere bewoner die zich aanmeldt mag inspreken tijdens een vergadering van de stadsdeelcommissie”