Gemeente
Amsterdam

De Stem van Zuid

'We willen de wensen, kennis en ervaring van bewoners benutten'

28 juni 2018

In het kort

Stadsdeelcommissielid Els Weijers is enthousiast over de Stem van Zuid. ‘Bewoners hebben hiermee een directe ingang bij de stadsdeelcommissie.’


Waar ga je naartoe met een goed idee voor je buurt? Zet het op de Stem van Zuid en je initiatief komt tot leven. ‘Bewoners hebben grote betrokkenheid bij hun buurt en veel kennis en ervaring.’

Met alle kennis en ervaring van de bewoners kunnen we samen goede oplossingen bedenken
‘Bewoners hebben grote betrokkenheid bij hun buurt. We zien veel bewonersinitiatieven en een schat aan kennis en ervaring’, zegt Els Weijers. Els is een van de vijftien stadsdeelcommissieleden die de bewoners van Zuid vertegenwoordigen. Ze is ook een van de moderatoren van de Stem van Zuid. ‘Wij zijn de ogen en oren van de buurt. De Stem van Zuid verrijkt de input om ons stadsdeel goed te kunnen vormgeven.’
 
Posten, discussiëren en stemmen
Op het online ideeënplatform Stem van Zuid kunnen bewoners en betrokkenen ideeën voor hun buurt posten. Els: ‘We willen hiermee leuke plannen en ideeën voor ons stadsdeel verzamelen, maar zeker ook vragen, kwesties en problemen signaleren, zodat we er tijdig op kunnen inspelen.’ Iedereen kan meediscussiëren over de ideeën en voor of tegen stemmen. De stadsdeelcommissie ziet alle ideeën, en of het wordt gedragen door andere bewoners. Elke maand komt het idee met de meeste stemmen op de agenda van de stadsdeelcommissie. 
 
Direct je idee onder de aandacht
Els: ‘Veel bewoners weten niet waar ze terechtkunnen met een idee. Nu zet je het op de Stem van Zuid en heb je directe toegang tot de stadsdeelcommissie. Je kunt er snel en op het moment dat jou schikt een idee of kwestie onder de aandacht brengen. De Stem van Zuid is een goed middel om meer en ook andere bewoners te bereiken, naast natuurlijk de traditionele inspraakmogelijkheden. Inspreken en de gebiedsmakelaars benaderen kan ook nog steeds.’
 
Alle ideeën welkom
‘Ideeën mogen overal over gaan’, benadrukt Els. ‘Een initiatief als het Vondeldorp, waar bewoners een vrijkomende school als buurtvoorziening willen gebruiken, zou heel goed draagvlak via de Stem van Zuid kunnen krijgen. Of iemand met kinderen die een zebrapad voor z’n huis aan een drukke verkeersstraat wil.’ 
 
Geen garantie, wel aandacht
Veel stemmen is geen garantie voor succes. ‘Maar of een plan nou veel stemmen heeft of niet - als iemand van ons het een goed plan vindt, gaan we er goed naar kijken en kunnen wij de link naar politiek en bestuur maken’, zegt Els. ‘Aan de andere kant: iemand kan een subliem idee hebben, maar als de buren om de hoek er last van hebben, kan het toch niet haalbaar zijn. Wel kunnen we er misschien op een andere manier, of iets aangepast, iets mee doen. We gaan steeds goed terugkoppelen wat er met de ideeën gebeurt.’ 
 
Altijd benaderbaar
Wie het lastig vindt z’n idee digitaal te delen, kan een ander vragen het op de Stem van Zuid te zetten. De stadsdeelcommissie blijft bovendien ook op andere manieren benaderbaar. Els: ‘We staan altijd open voor overleg en ondersteuning. Je kunt ook langskomen om te praten. We kiezen er als stadsdeelcommissie voor om één keer per maand met de gebiedsvertegenwoordigers van een bepaald gebied de buurt in te gaan.’ 
 
Experiment
De Stem van Zuid kan ook het gesprek in de buurt op gang helpen over ideeën. Els: ‘Het is een experiment waar we al doende van leren en steeds kijken hoe we het beter kunnen doen. Ik kan me ook voorstellen dat wij de Stem van Zuid gaan gebruiken om onze vragen uit te zetten. Bijvoorbeeld over vraagstukken als verbouw en aanbouw; in Oud Zuid geven bewoners aan veel last te ervaren van het uitbouwen van bijvoorbeeld balkons. Wat kun je daar als buurt tegen doen als je er juridisch niets tegenin kunt brengen? Met alle kennis die we in Zuid hebben, kunnen we samen goede oplossingen zoeken.’
 
Samen opereren
‘We hopen met de Stem van Zuid meer burgerbetrokkenheid en meer vertrouwen van bewoners in het stadsdeel te krijgen’, besluit Els. ‘We willen graag mét bewoners opereren en zien uit naar hun ideeën.’

Heb jij ook een goed idee? Stuur je voorstel in!
“Heb jij een goed voorstel?” Stuur je plan in!