Gemeente
Amsterdam

De Stem van Zuid

De stemperiode is afgelopen

Stemmen

0
0
0
0
0
0

Status

De stemperiode is afgelopen

Bijeenkomst over liquidaties

Door Paul Treanor
22 september 2019

Laat bewoners praten over liquidaties.

Veel mensen zijn ongerust over liquidaties. Dat geldt met name voor bewoners in de omgeving, zoals bij de recente liquidatie in Buitenveldert. Raadsleden, bestuurders en ambtenaren merken echter niets van de ongerustheid en bezorgdheid, omdat ze in hun eigen wereld leven. Het is onmogelijk om met ze in contact te komen, en zeker over een controversieel onderwerp. Ze sluiten zich volledig af. Ook de politie is wat dit betreft onbereikbaar: het is onmogelijk om ze te benaderen over de ongerustheid.

Ik stel dus voor, dat de gemeente bijeenkomsten organiseert, waar inwoners van Amsterdam met raadsleden en bestuurders mogen praten over liquidaties. Dat wil zeggen, de raadsleden en bestuurders luisteren, en de burgers spreken. Geen voorlichtingsbijeenkomst dus. Het ligt voor de hand, om te beginnen met de buurten die getroffen zijn. Ook de politie zou aanwezig moeten zijn.

Eigenlijk zou het normaal moeten zijn, dat burgers mogen praten met raadsleden en bestuurders, en ook met de politie. Dat is niet het geval in Amsterdam, waar de afzondering extreem is. Maar juist daardoor, neemt de ongerustheid toe. Mensen weten niet waar ze hun bezorgdheid kunnen uiten: er is geen kanaal om dat over te brengen. Gerichte bijeenkomsten kunnen daarbij helpen.

Locatie

“Heb jij een goed voorstel?” Stuur je plan in!

Argumenten

Argumenten voor

Nog minimaal 0 tekens
Je hebt nog 0 tekens over.
Nog geen argumenten voor.
Nog minimaal 140 tekens.
360 tekens resterend.

Argumenten tegen

Nog minimaal 0 tekens
Je hebt nog 0 tekens over.
Nog geen argumenten tegen.
Nog minimaal 140 tekens.
360 tekens resterend.